Quy định đăng ký thuốc

UNIPHARM tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị
hồ sơ đăng ký thuốc và phối hợp cùng nhà sản xuất
đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam.

 

 

 

Các quy định về đăng ký thuốc tại Việt Nam

Luật dược
Nghị định 54
Thông tư đăng ký thuốc
Thông tư ghi nhãn